Tin tức - Sự kiện

Các trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng


Chủ công trình có thể gia hạn giấy phép xây dựng nếu giấy phép xây dựng sắp hết hiệu lực

 

 

Tại Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 có nêu quy định về gia hạn giấy phép xây dựng như sau:

 

"Điều 99. Gia hạn giấy phép xây dựng

 

1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng

 

Nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

 

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

 

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

 

3. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ

 

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.”

 

Hiện nay, không có nội dung nào trong Luật Xây dựng năm 2014 quy định cụ thể về các trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn. Vì vậy, chiếu theo quy định trên, có một số trường hợp sẽ không được gia hạn giấy phép xây dựng, gồm:

 

- Một là, giấy phép xây dựng đó đã được gia hạn 02 lần sẽ không được gia hạn thêm.

 

- Hai là, công trình chưa khởi công xây dựng khi hết thời hạn gia hạn giấy phép.

 

Nếu thuộc một trong hai trong trường hợp không được gia hạn giấy phép xây dựng nói trên, chủ công trình buộc phải xin giấy phép xây dựng mới.

Tin tức liên quan


TÌM KIẾM NHÀ ĐẤTDỰ ÁN NỔI BẬT

KẾT NỐI ANGIA GROUP